Културни забележителности

Една от основните забележителности на с. Горна Кремена е църквата "Св.Николай", построена в началото на 18 в . На запад на около 3 км от селото се намират останките на праисторическото селище "Заминец". Училището, "Отец Паисий", е построено преди повече от 150 години.