Туризъм

 

Фактът, че районът на селото е полупланински и землището има много водоизточници, дава възможност за развитие на туризъм и създаването на приятни кътчета за отдих. Селото има добри предпоставки за развитие на туризум. Районът е полупланински, обграден с гористи хълмове. В околността има няколко минерални извори. От и до село Горна Кремена пътуват автобуси от Враца и Мездра, като имаи преминаващ който пътува до София.